Praktijk Apeldoorn                          Bel 0645 921 025

Start Wat is BSR? Ervaringen Praktijk Info


Praktijk Informatie

Praktijkadres:

Gerrit Palmlaan 31
7339 HD Ugchelen (Apeldoorn-Zuid))
Bel: 0645 921 025
Tijdens een behandeling wordt de telefoon niet beantwoord.
Emailadres BSR praktijk Apeldoorn

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:00-17:00 uur. Woensdag gesloten.

Een sessie is altijd op afspraak.

Locatie BSR praktijk Apeldoorn

VBA RBCZ TCM BSRAN

Body Stress Release praktijk Apeldoorn is aangesloten bij:
BSRAN 104
VBAG 21608018
RBCZ 170547R
CBP m1645361
AGB Praktijk 90060244
AGB Zorgverlener 90059193
KVK 61638943

Uw BSR practitioner

Hubert Beekman, uw practitioner
Body Stress Release is een proces van loslaten en herstellen.
Om dit proces op te starten worden er in het begin drie afspraken gemaakt: Dag 1, Dag 4 en Dag 11.
Bijvoorbeeld:
Maandag 1e consult, vervolgafspraken op de volgende 2 donderdagen direct daarna.
Dinsdag 1e consult, vervolgafspraken op de volgende 2 vrijdagen direct daarna.
Donderdag 1e consult, vervolgafspraken op de volgende 2 maandagen direct daarna.
Vrijdag 1e consult, vervolgafspraken op de volgende 2 maandagen direct daarna.
Hierna zal er bekeken worden of en wanneer er behandelingen nodig zijn.

De sessies kunnen zelf via het web gepland worden via deze link

Tijdsduur sessie: 30-45 minuten.
U blijft volledig gekleed en kunt uw schoenen aanhouden.
Kosten per sessie met ingang van 01 januari 2019:
Volwassenen 55 euro
Kinderen t/m 12 jaar 45 euro
Baby's zijn gratis als een van de ouders klant is.

Omdat ik lid ben van de beroepsvereniging VBAG, worden de sessies veelal vergoed als natuurgeneeskundig consult.
Zorgverzekeraars vergoeden de BSR sessies op de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.
Informeer bij uw zorgverzekeraar of natuurgeneeskunde of BSR vergoed wordt.

Let op ! De CZ-groep (CZ,Delta Lloyd en Ohra) vergoedt geen Body Stress Release.

Zie website van de Zorgwijzer voor een overzicht van ziektekostenverzekeraars en Body Stress Release.

Betalingswijze:

Pinnen of contant.image

Bij verhindering kunt u tot 24 uur uw afspraak kosteloos wijzigen.
Binnen 24 uur voor de afspraak kunnen wij kosten bij u in rekening brengen,
omdat speciaal voor u tijd gereserveerd is.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik wat gegevens vastleg.
Het dossier (digitaal en klantenkaart) bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de uitgevoerde behandelingen. Deze worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand.
Om uw privacy te waarborgen wordt er zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke gegevens. We zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Allleen met uw expliciete toestemming kunnen uw gegevens worden gedeeld.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Zorgnota / factuur

Op de zorg-nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar: Uw naam
Uw adresgegevens
Uw geboortedatum
Datum van de behandeling
De behandelijngsomschrijving
De kosten van de afspraak


Klachten over een BSR behandeling

Omgaan met klachten over een BSR behandeling Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Door aansluiting bij Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn en Stichting Zorggeschil, voldoet BSR praktijk Apeldoorn aan deze eisen. Dat houdt in dat het voor u makkelijker wordt om klachten bespreekbaar te maken of in te dienen. Er zijn drie stappen:

1. BSR-practitioner
Het kan voorkomen dat u als cliënt van een BSR-praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met uw BSR-practitioner bespreekt.

2. Klachtenfunctionaris
Bent u niet tevreden over de uitkomst van dat gesprek of mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om het rechtstreeks met uw BSR-practitioner te bespreken, dan bieden wij ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Klacht doorsturen

3. Geschilleninstantie
Als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich vervolgens wenden tot Stichting Zorggeschil, een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Stichting Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Links:
https://zorggeschil.nl/melding
Geschillenregeling Zorggeschil PDF