Praktijk Apeldoorn                          Bel 0645 921 025

Start Wat is BSR? Ervaringen Praktijk Info


Welkom

Body Stress Release is een gezondheidstechniek die het lichaam stimuleert om vastgezette spierspanning (body stress) los te laten (release).

Iedereen ondervindt dagelijks momenten van spanning en stress. Mechanische stress door bijvoorbeeld verkeerd tillen, langdurig verkeerde houding, vallen of een ongeluk. Maar ook emotionele of geestelijke spanning. Steeds vaker zien we ook chemische stress door overbelasting van ons lichaam door chemicaliën: shampoo, voedingssupplementen, etc.

Wanneer de stress te veel wordt is er sprake van overbelasting: ons lichaam zet zich "schrap" als het ware.
Het lichaam zal hierop automatisch reageren door zichzelf te beschermen, te harnassen.
Deze beschermingsactie met het vastzetten van spieren heeft een negatieve invloed op processen in het lichaam en kan allerlei klachten veroorzaken.
Het kan een kortgeleden opgetreden ongemak zijn of reeds langer bestaande klachten, mogelijk ook een sluipend proces dat nu pas opvalt of hindert omdat “gewenning” een grens heeft bereikt (de emmer is vol).
Dat men er maar mee moet leren leven, de klachten tussen de oren zitten, of dat de ouderdom wellicht parten speelt, hoeft niet zo te zijn.
Body Stress Release is een techniek, dat door middel van lichte fysieke druk-pulsen, het lichaam terug brengt van een niet meer noodzakelijke beschermingsreactie naar een meer ontspannen toestand. Hierdoor wordt het zelfherstellend vermogen van ons lichaam vergroot.
BSR is geen vage, zweverige techniek. Het kent geen placebo effect en je hoeft er niet in te geloven. Body Stress Release werkt, ook voor u!

Vrij van spanning, voluit leven !
Ervaar wat Body Stress Release voor je kan doen.


Facebook